Undervisningsformer

Solo (eneundervisning) 25 minutter per lektion.

Duo (to sammen) 35 minutter per lektion.

Forskole (3-5 sammen) 30 minutter per lektion.

Vokalgruppe (3-6 sammen) 40 minutter per lektion.