NØDUNDERVISNING


Som følge af regeringens udmelding vedr. COVID-19 situationen i Danmark, så lukkes der for adgangen til alle skolernes faciliteter. Lukningen sker med virkning fra mandag den 16. marts 2020 og vil vare foreløbig indtil den 13. april.


Vi har igangsat nødundervisning og fortsætter vores aktiviteter som fjernundervisning, som undervisningsministeriet også har pålagt skolerne.

En kreativ legeplads


Den Kreative Skole København tilbyder kreative fritidsaktiviteter med kompetente undervisere til børn og unge indenfor musik, dans, drama og billedkunst.


Vi giver de unge mulighed for at udvikle sig kreativt på deres egen skole eller i deres nærområde. 


I vores fritidstilbud skal processen være i centrum. Vi vil lege, skabe glæde og nysgerrighed, understøtte skabertrang og udforske det kreative rum. 


Velkommen til!


Aleksandra Aia Bertelsen og Mads Bloch, stiftere og kreativt ledelsesteam

Hvad drømmer

du om?Vi skaber gerne nye aktiviteter og tilbud på opfordring fra jer. 


Ligemeget om det er ukulele, sang eller teater du brænder for, så kontakt os for at høre nærmere. Hvis vi – forening, forældre og børn  – i fællesskab kan samle minimum 8 tilmeldinger, så tager vi den derfra.


Det gælder også, hvis vi ikke i forvejen er på jeres skole.