Den Kreative Skole

Gør de kreative aktiviteter mulige


Den Kreative Skole København er en forening, der tilbyder kreative fritidstilbud med kompetente undervisere til børn, unge og voksne indenfor musik, dans og bevægelse, drama og billedkunst.


Vores forening er baseret på en kombination af både frivilligt arbejde og lønnet undervisning.


Vi kan åbne for samarbejde med nye skoler og forældregrupper, hvor vi er efterspurgt, og vi skaber gerne nye aktiviteter og tilbud på opfordring fra skoler og forældre.


Vores mission og vision

En kreativ legeplads


Vi er sat i verden for at give børn og unge mulighed for at udvikle sig kreativt i deres eget
geografiske område.


Vi vil være en professionelt ledet organisation, der udbyder et bredt spekter af fritidstilbud indenfor de kreative fagområder: musik, dans & bevægelse, teater og billedkunst.


I vores fritidstilbud skal processen være i centrum. Vi vil lege, skabe glæde og nysgerrighed, understøtte skabertrang og udforske det kreative rum.


Vi vil være en kreativt skabende legeplads. 

Historien bag

Børn skal kunne være kreative, hvor de bor


Sommeren 2011 mødtes de to højskolevenner Mads og Gunvor i Aarhus for at diskutere et helt bestemt emne: Børns mulighed for at gå til musik.


Inden dagen var omme var de enige om at skabe den forening, der skulle blive til Den Kreative Skole Aarhus ud fra tanken om, at børn skal kunne gå til kreative fritids-aktiviteter, dér hvor de bor.


Foreningen er vokset eksplosiv, for mange forældre har været enige: De kreative aktiviteter skal komme ud til børnene - ikke omvendt.


2013 fik de prisen som Årets Ildsjæl af Aarhus Kommune, Aarhus Stiftstidende og VestjyskBank for deres store arbejde med at skabe og drive Den Kreative Skole Aarhus.


I 2015 begyndte Gunvor og Mads, sammen med vores tidligere underviser Aleksandra Aia Bertelsen, at arbejde på at danne en forening og skole i København, og i september 2016 startede de første aktiviteter på Ørestad Skole.

KREATIVT LEDELSESTEAM

Aleksandra Aia Bertelsen

Bestyrelsesformand og medstifterAleksandra er foreningens formand. Aleksandra blev

færdig på musikvidenskab i 2012 og cand. pæd. i musikpædagogik i 2016. Hun har mange årserfaring som musikunderviser og korleder, og er i dag bl.a. leder for Vidar Musikskole.


Ninna Hedegaard Morsing

KulturskolelederNinna er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium og har i en årrække undervist i slagtøj og klaver. Ninna er udøvende musiker og har derudover arbejdet i administrationen i Den Kreative Skole Aarhus og København siden januar 2019. 


Mads Bloch

Økonomiansvarlig og medstifter.


Mads er uddannet på Center for rytmisk musik og bevægelse i Silkeborg, en del af Det Jyske Musikkonservatorium, og har, udover at være udøvende musiker, undervist børn og unge i musik.