PRAKTISK INFO

Tilmelding

 

Nye elever kan melde sig til hele året.


Du melder dig til via vores hjemmeside og vil i første omgang automatisk blive sat på venteliste.


Ved tilmelding til instrument- og sangundervisning vil du hurtigst muligt blive kontaktet af vores underviser for at aftale en tid. Ved tilmelding til en holdaktivitet sender vi dig en mail med et undervisningstilbud, som du kan acceptere eller afvise.


Vi tilbyder en gensidig prøvetid, svarende til én ratebetaling, på alle vores aktiviteter for nye elever og ved lærerskift. Ønsker du ikke at fortsætte efter prøvetiden, skal du melde dig ud inden prøvetiden er ovre.


Gentilmelding


Både aktive elever og elever på venteliste som ønsker at fortsætte efter sommerferien, skal lave en gentilmelding via deres brugerprofil senest 10. juni. Log ind og vælg Gentilmelding. Via gentilmelding kan du også tilmelde dig nye aktiviteter.


Betaling

 

Du får tilsendt jeres indbetalingskort per mail. Ønsker du, at betale alle eller flere rater med det samme, eller oprette alle sæsonens indbetalinger i netbank, så skriv til os for at få alle indbetalingskort tilsendt.

 

Betalingsdatoer


1. rate: 12. august (sæsonstart til efterårsferien)

2. rate: 1. november (efterårsferien til medio januar)

3. rate: 1. februar (medio januar til påskeferien)

4. rate: 1. april (påskeferien til sommerferien)

 

Du skal sørge for at betale for undervisningen før start. Har vi ikke modtaget din indbetaling før undervisningens start, kan du miste din ret til undervisningstilbuddet.


Er du tilmeldt før sæsonstart er betalingsfristen 10. august. Tilmeldinger efter sæsonstart vil få tilsendt et indbetalingskort med en 7-dages betalingsfrist.

Økonomisk støtte


Københavns Kommune tilbyder økonomisk støtte til deltagelse i foreningslivet for udsatte børn og unge.


Læs mere her:

https://www.kk.dk/artikel/andre-muligheder-kontingentstoette


Rabat


Er du tilmeldt instrument- eller sangundervisning gives 15% rabat på band/sammenspil.

Koncerter, optrædener og udstillinger

 

Vi kan bruge to af de aftalte lektioner til koncerter, optrædener og udstillinger i løbet af en sæson, da dette betragtes som en del af undervisningen. Underviserne planlægger selv disse med de tilmeldte.

 

Foto mv. af foreningens medlemmer

 

Den Kreative Skole København kan anvende fotos, lyd- og filmoptagelser af foreningens medlemmer i informationsmateriale, på hjemmesiden og på sociale medier. Forældre, der ikke ønsker fotos mv. af deres børn bedes orientere foreningen, men kan også give Den Kreative Skole København besked om at fjerne materialet efterfølgende.COVID-19 o.l.


Skulle det ske, at en eller alle skoler igen bliver lukket ned, vil vi så vidt muligt tilbyde fjernundervisning. Men er perioden længere end 4 uger, vil man kunne frasige sig fjernundervisningen. Det vil sige, at ønsker man ikke at blive fjernundervist udover de 4 uger, kan man sætte sin tilmelding på standby, indtil at skolerne åbner for fritidsaktiviteter igen.


Hvis fjernundervisning skulle blive nødvendigt, har vi en særregel for nystartede børn op til og med 8 år, der kan have svært ved at få noget ud af fjernundervisning. Skulle skolen lukke ned indenfor 8 uger efter start,  vil de have mulighed for at melde fra med det samme og helt frasige sig fjernundervisning fra dag 1. 


Både skolerne og vores undervisere følger retningslinjerne i forhold til hygiejne og rengøring. Der bliver sprittet af på berøringsflader, luftet ud, og er man det mindste sløj, skal man ikke komme til lektionen. Det gælder også for eleven.


Sæson 


Sæsonen starter i uge 34. 

Der er 35 undervisningsuger i en sæson.

(16 uger i efteråret og 19 uger i foråret)


Ugerne 51 og 23-25 er erstatningsuger. Det forventes at den tilmeldte kan modtage eventuel erstatning i disse uger.

Ferieplan 2020/2021


Sommerferie 2020 - søndag 16. august

Efterårsferie - lørdag 10. oktober - søndag 18. oktober

Juleferie - lørdag 19. december - søndag 10. januar

Vinterferie - lørdag 13. februar - søndag 21. februar

Påskeferie - lørdag 27. marts - mandag 5. april

St. Bededag - fredag 30. april

Kr. Himmelfartdag - torsdag 13. maj

Fridag - fredag 14. maj

Pinseferie - lørdag 22. maj - mandag 24. maj

Sommerferie 2021 - lørdag 27. juni - 22. august


De nævnte dage er inklusive.


Afbud & aflysning

 

Afbud skal ske direkte til underviseren, gerne på en SMS.

Undervisning der forsømmes af den tilmeldte, erstattes eller refunderes ikke. Alligevel vil vi bede jer giver besked til underviseren, hvis du ved, at dit barn bliver forhindret i at komme. Det sikrer at underviseren ikke venter forgæves, og kan kontakte jer, hvis jeres barn gentagne gange udebliver uden grund. 

 

Aflysninger af undervisningen sker så vidt muligt via e-mail og/eller SMS, derfor er det vigtig at der oplyses korrekt e-mailadresse og mobilnummer ved tilmeldingen. Det er ligeledes vigtigt at du løbende holder jeres kontaktoplysninger opdateret via jeres brugerprofil/ medlemslogin.


Hvis underviseren er nødsaget til at aflyse, erstatter vi naturligvis undervisningen enten med erstatningstimer, som aftales med underviseren, eller ved at vi finder en vikar.


I løbet af en sæson sker det ind i mellem at den lokale folkeskole pludselig får brug for de lokaler vi låner til arrangementer, eksamen og lignende. I tilfælde af at folkeskolen aflyser, vil vi forsøge tilsvarende at finde erstatningstimer, alternativt refundere jeres betaling. Læs mere under Refundering.


Undervisning aflyst af underviseren eller skolen vil så vidt muligt blive erstattet i erstatningsugerne, uge 51 og ugerne 23-25. Det forventes at den tilmeldte kan modtage eventuel erstatning i disse uger.


Udmeldelse

 

Udmeldelse skal ske enten via jeres medlemslogin eller skriftligt på mail til kbh@kreativskole.dk. Du kan ikke udmelde dig direkte til underviseren.


Udmelder du dig inden for prøvetiden, betaler du kun for denne. Efter prøvetiden er du bundet frem til nytår.


Ønsker du ikke at fortsætte efter nytår, skal du udmelde dig senest 10. december. Efter 10. december er du bundet frem til sommerferien.


Starter du efter nytår er du efter prøvetiden bundet frem til sommerferien.


Man kan som udgangspunkt ikke udmelde sig midt i sæsonen. Men har vi en elev på venteliste, der kan overtage pladsen, tillader vi det alligevel. Kontakt os, så vi kan forsøge at finde en løsning.


Refundering


Modtager du færre lektioner end de aftalte på grund af underviserens fravær eller aflysninger af lokalet, refunderer vi betalingen for de mistede lektioner ved sæsonens afslutning.


Vi refunderer ikke undervisningsbetalingen ved afbud fra eleven eller udmeldelse midt i forløbet, da underviseren har fået en ansættelseskontrakt og har krav på løn. 


Beløb under 100 kroner refunderes ikke.