Vidar Skolen

Kun for Vidar Skolens elever

Undervisningssted

Al undervisning foregår på Vidar Skolen.


Lektionslængde

Der kan vælges mellem en lektionslængde på 20 eller 30 minutter i samråd med musiklæreren. Undervisningsdag samt tidspunkt aftales direkte med den enkelte underviser inden sæsonens start.


Sæson

Den Kreative Skole Københavns undervisningstilbud finder sted i perioden fra ultimo august til og med medio juni. Vi har 30 lektioner/undervisningsuger på en sæson.


OBS! Musiklæreren er forpligtet til at undervise 30 lektioner per år – fordelt jævnt over hele skoleåret. Dermed kan der forekomme måneder med to til tre lektioner.


Der undervises ikke i Vidar Skolens ferier og fridage.


Priser

Lektioner af 20 minutters varighed: Kr. 4300 pr. skoleår fordelt på 4 rater á 1075 kr. Lektioner af 30 minutters varighed: Kr. 5800 pr. skoleår fordelt på 4 rater á 1450 kr.


OBS!
· Længere lektioner kan aftales med den enkelte musiklærer og afregnes med DKS.

· Der er taget hensyn til ferier og fridage i priserne.


Musikundervisningen betales i 4 rater; inden start, 1. november, 1. februar og 1. april. Vi sender inden indbetalingsdeadline en mail med et link til onlinebetaling.

Der tillægges et gebyr på kr. 100,- ved en evt. rykker.

Såfremt betaling ikke finder sted inden fristens udløb kan læreren nægte at fortsætte undervisningen. Modregning af lærerens forsømte timer sker sidst på sæsonen, hvis normen på de 30 lektioner ikke opnås. Elevens forsømte timer modregnes ikke.


Afbud

Elevers fravær meddeles direkte til musiklæreren, også når det skyldes arrangementer i skoleregi.


Musiklæreren meddeler ligeledes fravær direkte til eleven/elevens forældre og aflyste lektioner erstattes så vidt det er muligt, ellers modregnes det i prisen hvis årsnormen på de 30 lektioner ikke opfyldes.


Leje af musikinstrumenter

Det er muligt at leje musikinstrumenter for et år ad gangen på skolen.
Vidar Skolens instrumentbank har flere instrumenter til rådighed.
Som udgangspunkt kan der lejes instrument de første par år. Derefter vil der blive taget stilling til om det er muligt at fortsætte et lejemål.


Det forventes at familier med elever i overskolen anskaffer eller lejer instrumenter andet sted, med enkelte undtagelser. Musikskoleforeningens lærere vil stå til rådighed med vejledning ved evt. nyanskaffelse.


Pris for leje af musikinstrumenter er ens for alle instrumenter: Kr. 900,- pr. år og trækkes over skolepengene.


Koncertkalender

Medio december: Julekammerkoncert, blandet store og små.
Primo juni: Kammerkoncert, blandet store og små, afrunding på året.

24. november: Julestue/Basar
Elevoptræden 1 - 12 klasse. Klasseorkestre og symfoniorkester/kor m.m..

23. marts: Forårskoncert Alle skolens orkestre spiller.


Klassekoncert

De enkelte klasser i mellemskolen kan afholde koncert. For disse og andre arrangementer se www.vidarskolen.dk Kalender for nøjagtig tid og sted.

Bas · Bratsch · Cello · Guitar · Fagot · Horn · Klarinet · Klaver · Kornet · Messing ·

Obo · Sang · Slagtøj · Trompet · Tværfløjte · Violin