Vidar Skolen

Kun for Vidar Skolens elever

FRA 1. JULI 2023 OVERGÅR INSTRUMENTUNDERVISNINGEN PÅ VIDAR SKOLEN TIL DEN NYE VIDAR MUSIKSKOLE. I VIL BLIVE INFORMERET MERE HEROM INDEN SOMMERFERIEN. MUSIKLEDER ER ALEKSANDRA BERTELSEN.


Undervisningssted

Al undervisning foregår på Vidar Skolen.Lektionslængde

Der kan vælges mellem en lektionslængde på 20 eller 30 minutter i samråd med musiklæreren. Undervisningsdag samt tidspunkt aftales direkte med den enkelte underviser inden sæsonens start.Sæson

Den Kreative Skole Københavns undervisningstilbud finder sted i perioden fra ultimo august til og med medio juni. Vi har 30 lektioner/undervisningsuger på en sæson.Leje af musikinstrumenter

Det er muligt at leje musikinstrumenter for et år ad gangen på skolen.
Vidar Skolens instrumentbank har flere instrumenter til rådighed.
Som udgangspunkt kan der lejes instrument de første par år. Derefter vil der blive taget stilling til om det er muligt at fortsætte et lejemål.


Det forventes at familier med elever i overskolen anskaffer eller lejer instrumenter andet sted, med enkelte undtagelser. Musikskoleforeningens lærere vil stå til rådighed med vejledning ved evt. nyanskaffelse.


Pris for leje af musikinstrumenter er ens for alle instrumenter: Kr. 1050,- pr. år og trækkes over skolepengene.Koncertkalender

22. april 2023: Forårskoncert. Alle skolens orkestre spiller.

13. juni 2023: Kammerkoncert. Instrumentelever optræder, afrunding på sæsonen.

17. juni 2023: Sommerfest. Klasse- og symfoniorkester/kor m.m.

  2. december 2023: Julebasar. 2.-12. klasse optræder. 
19. december 2023: Julekammerkoncert. Instrumentelever optræder med deres underviser.Klassekoncert

De enkelte klasser i mellemskolen kan afholde koncert. For disse og andre arrangementer se www.vidarskolen.dk Kalender for nøjagtig tid og sted.