PRAKTISK INFO

Tilmelding

 

Nye elever kan melde sig til hele året.


Du melder dig til via vores hjemmeside og vil i første omgang automatisk blive sat på venteliste.


Ved tilmelding til instrument- og sangundervisning vil du hurtigst muligt blive kontaktet af vores underviser for at aftale en tid.


Ved tilmelding til en holdaktivitet sender vi dig en mail med et undervisningstilbud, som du kan acceptere eller afvise.


Vi tilbyder en gensidig prøvetid på alle vores aktiviteter for nye elever og ved lærerskift svarende til én ratebetalings-periode. Du er som udgangspunkt derfor kun bundet økonomisk til én rateperiode. Ønsker du ikke at fortsætte efter prøvetiden, skal du melde dig ud inden prøvetiden er ovre. Efter prøvetiden er din tilmelding gældende resten af sæsonen. (Læs mere under Udmeldelse.)


Du skal betale for undervisningen inden start. Tilmeldingen er først fuldt gyldig, når betaling er modtaget, og modtages den ikke til tiden, kan du miste din ret til undervisningstilbuddet.


Ratebetalingsperioder:


1. rate: Sæsonstart til efterårsferien

2. rate: Efterårsferien til jul

3. rate: Nytår til påskeferien

4. rate: Påskeferien til sæsonslut (sommerferien)

Gentilmelding


Både aktive elever og elever på venteliste som ønsker at fortsætte efter sommerferien, skal lave en gentilmelding via deres brugerprofil senest 10. juni. Log ind og vælg Gentilmelding. Via Gentilmelding kan du også tilmelde dig nye aktiviteter.Undervisning

 

Undervisningen foregår normalt som et fysisk møde imellem eleven og underviseren, men under særlige omstændigheder kan den midlertidigt blive omlagt til fjernundervisning eller fællesaktiviteter.

Betaling

 

Du får tilsendt jeres faktura per mail. 

 

Betalingsdatoer 


1. rate: 10. august 

2. rate: 1. oktober

3. rate: 1. december

4. rate: 1. marts

 

Du skal sørge for at betale for undervisningen før start. Har vi ikke modtaget din indbetaling før undervisningens start, kan du miste din ret til undervisningstilbuddet.


Er du tilmeldt før sæsonstart er betalingsfristen 10. august. Tilmeldinger efter sæsonstart vil få tilsendt et indbetalingskort med en 7-dages betalingsfrist.


Du kan betale med betalingskort via din brugerprofil

eller til vores bankkonto: 5444-0247364 i Arbejdernes Landsbank.


Betales der ikke til tiden, kan vi pålægge et rykkergebyr og i sidste instans stoppe undervisningen, indtil betalingen er modtaget.

Økonomisk støtte


Københavns Kommune tilbyder økonomisk støtte til deltagelse i foreningslivet for udsatte børn og unge.


Læs mere her:

https://www.kk.dk/kontingentRabat


Er du tilmeldt instrument- eller sangundervisning gives 15% rabat på band/sammenspil.

Koncerter, optrædener og udstillinger

 

Vi kan bruge to af de aftalte lektioner til koncerter, optrædener og udstillinger i løbet af en sæson, da dette betragtes som en del af undervisningen. Underviserne planlægger selv disse med de tilmeldte.

 

Sæson 


Sæsonen starter i uge 34. 

Der er 36 undervisningsuger i en sæson,

normalt 16 uger i efteråret og 20 uger i foråret.


Ugerne 51 og 24-25 er erstatningsuger. Det forventes at den tilmeldte kan modtage eventuel erstatning i disse uger.

Ferieplan 2023/2024


Sommerferie 2023 - søndag 20. august

Efterårsferie - lørdag 14. oktober - søndag 22. oktober

Juleferie - fredag 22. december - onsdag 3. januar

Vinterferie - lørdag 10. februar - søndag 18. februar

Påskeferie - lørdag 23. marts - mandag 1. april

1. Maj - 1. maj

Kr. Himmelfartdag - torsdag 18. maj

Fridag - fredag 19. maj

Pinseferie - lørdag 18. maj - mandag 20. maj

Grundlovsdag - mandag 5. juni

Sommerferie 2024 - lørdag 29. juni - 19. august


De nævnte dage er inklusive.

Afbud & aflysning

 

Afbud skal ske direkte til underviseren, gerne på en SMS.

Undervisning der forsømmes af den tilmeldte, erstattes eller refunderes ikke. Alligevel vil vi bede jer giver besked til underviseren, hvis du ved, at dit barn bliver forhindret i at komme. Det sikrer at underviseren ikke venter forgæves, og kan kontakte jer, hvis jeres barn gentagne gange udebliver uden grund. 

 

Aflysninger af undervisningen sker så vidt muligt via e-mail og/eller SMS, derfor er det vigtig at der oplyses korrekt e-mailadresse og mobilnummer ved tilmeldingen. Det er ligeledes vigtigt at du løbende holder jeres kontaktoplysninger opdateret via jeres brugerprofil/ medlemslogin.


Hvis underviseren er nødsaget til at aflyse, erstatter vi naturligvis undervisningen enten med erstatningstimer, som aftales med underviseren, eller ved at vi finder en vikar.


I løbet af en sæson sker det ind i mellem at den lokale folkeskole pludselig får brug for de lokaler vi låner til arrangementer, eksamen og lignende. I tilfælde af at folkeskolen aflyser, vil vi forsøge tilsvarende at finde erstatningstimer, alternativt refundere jeres betaling. Læs mere under Refundering.


Undervisning aflyst af underviseren eller skolen vil så vidt muligt blive erstattet i erstatningsugerne, uge 51 og ugerne 24-25. Det forventes at den tilmeldte kan modtage eventuel erstatning i disse uger.


Udmeldelse

 

Udmeldelse skal ske enten via jeres medlemslogin eller skriftligt på mail til kbh@kreativskole.dk. Du kan ikke udmelde dig direkte til underviseren.


Udmelder du dig inden for prøvetiden, betaler du kun for denne. Efter prøvetiden er du bundet frem til nytår.


Ønsker du ikke at fortsætte efter nytår, skal du udmelde dig senest 10. december. Efter 10. december er du bundet frem til sommerferien.


Starter du efter nytår er du efter prøvetiden bundet frem til sommerferien.


Man kan som udgangspunkt ikke udmelde sig midt i sæsonen. Men har vi en elev på venteliste, der kan overtage pladsen, tillader vi det alligevel. Kontakt os, så vi kan forsøge at finde en løsning.


Refundering


Modtager du færre lektioner end de aftalte på grund af underviserens fravær eller aflysninger af lokalet, refunderer vi betalingen for de mistede lektioner ved sæsonens afslutning.


Vi refunderer ikke undervisningsbetalingen ved afbud fra eleven eller udmeldelse midt i forløbet, da underviseren har en ansættelseskontrakt og krav på løn. 


Medlemskontingentet på 250 kr. og beløb under 100 kr. refunderes ikke.

Foto mv. af foreningens medlemmer

 

Den Kreative Skole København kan anvende fotos, lyd- og filmoptagelser af foreningens medlemmer i informationsmateriale, på hjemmesiden og på sociale medier. Forældre, der ikke ønsker fotos mv. af deres børn bedes orientere foreningen, men kan også give Den Kreative Skole København besked om at fjerne materialet efterfølgende.